www.anachroon.nl

Reacties van cliënten


Anachroon.nl krijgt goede reacties van cliënten vanwege haar gerichte, zorgvuldige en deskundige aanpak als hypnotherapeut en life coach.

Hieronder vind je een aantal geanonimiseerde reacties:

‘Steekwoorden: integer, zorgvuldig, capabel; werkt met verdiepte aandacht vanuit kennis en levenservaring.’

Mw. v.D.-L. te R.

‘Een paar ontmoetingen in de Anachroon praktijk hebben mij zeer geholpen ruimer te leren kijken! Ik ben gaan begrijpen waar bepaald gedrag en gedachtengangen van mij op zijn gebaseerd. Dit inzicht lag in mezelf, maar veel dieper gegrond dan ik alleen had kunnen komen.

Zoiets had ik al eens van een wijze vriend gehoord, maar ik begreep het pas in mijn eerste sessie bij Claudie van Ginneken. Toen kon ik daar niet alleen over denken en praten, maar kon ik ook ervaren hoe het voelt. En beleven hoe het zou zijn als ik me anders zou opstellen. Dat gaf me het vertrouwen en de motivatie om het ècht te veranderen.

Ik vond het moeilijk te verwoorden, maar ik wilde het uiten aan mensen waar ik op gesteund had. Door mijn sessies lukte het me dit vanuit mijn hart te doen. Het heeft veel voor mij veranderd en het is bepalend voor keuzes in mijn leven. Nu durf ik echt keuzes te maken.’

Dhr. B. te N.