www.anachroon.nl

Hypnose


Hypnose is bewust opgeroepen trance.

Vroeger bestond er skepsis over wat hypnose is. Tegenwoordig is het via hersenscanning (PET) meetbaar.

Tijdens hypnose gebeurt er in de hersenen hetzelfde als tijdens de waarneming van echte fenomenen. Er ontstaat in beide gevallen eenzelfde patroon van activiteit. Die patronen zijn duidelijk anders wanneer iemand zich de ervaring alleen voorstelt, zonder dat hij onder hypnose is.

Is hypnose gevaarlijk?

Op zich is het een volstrekt ongevaarlijk verschijnsel. Wel is het een krachtig middel. Het is belangrijk dat je de hypnotiseur vertrouwt. Iemand die onder hypnose is, staat erg open voor suggesties. Daardoor kan een betrouwbare, deskundige hypnotherapeut veel bereiken. Een slechte therapeut kan daardoor dus ook schade berokkenen. Kies altijd voor een therapeut die goed is opgeleid en bij wie je je veilig voelt.

Kan hypnose feiten en bewijzen leveren?

Met hypnose kunnen gedetailleerde herinneringen worden teruggevonden. In forensische hypnose wordt dat gebruikt om nieuwe aanknopingspunten voor een onderzoek te vinden. Het is echter nooit zeker te zeggen of deze herinneringen historisch juist zijn. Het onbewuste kan de herinnering hebben vermengd met andere herinneringen of kan een metafoor geven voor een gebeurtenis. Wat onder hypnose wordt ervaren kan daarom nooit bewijzen dat iets in werkelijkheid zo is gebeurd.


Voors en tegens

In enkele gevallen is het niet verstandig hypnotherapie toe te passen. Dit betreft met name cliënten bij wie de diagnose psychose of schizofrenie is gesteld.

Het is niet mogelijk hypnose te gebruiken voor waarheidsvinding, zoals het verzamelen van getuigenissen of feiten bij juridische zaken. Niemand kan immers vaststellen welke elementen uit een herinnering historisch zijn, en welke elementen voortkomen uit associaties met andere kennis en herinneringen.

Hypnotherapie heeft weinig overeenkomsten met toneelhypnose. Een therapeut neemt de regie niet over. De cliënt bepaalt wat in een sessie wordt gedaan. De therapeut biedt hiertoe de middelen en structuur. Therapeutische interventies zijn gebaseerd op hetgeen de cliënt (bewust of onbewust) wil. Overtuigingen worden niet opgelegd door de therapeut, maar gevonden in het onbewuste van de cliënt.

Voor een ruim scala aan hulpvragen is hypnotherapie een doeltreffende behandelwijze. Zoals bij iedere psychotherapeutische behandeling is het ook bij hypnotherapie van belang dat er zorgvuldig wordt gewerkt. Hypnose is een krachtig instrument, dat in handen van een bekwame therapeut tot uitstekende resultaten kan leiden.


Hypnotherapeutische methoden

Hypnotherapie omvat verschillende therapievormen. Zo zijn regressietherapie, innerlijk-kindwerk, reïncarnatietherapie en droomtherapie vormen van hypnotherapie.

Andere behandelmethoden zijn sterk verwant aan hypnotherapie, soms omdat het afgeleiden ervan zijn. Voorbeelden hiervan zijn EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), energetische therapie, ontspanningstherapie, MIR, PRI, en NLP. Hierbij wordt trance veelal niet bewust opgewekt, hoewel het vaak wel ontstaat. EMDR en NLP worden als therapievorm gebruikt binnen Anachroon Therapie.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van elementen uit gesprekstherapie, gestalt-therapie en gedragstherapie.