www.anachroon.nl

Beroepsvereniging


Anachroon Therapie is lid van de NBVH: de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Het lidnummer is 06108.

De NBVH waarborgt de kwaliteit van de diensten die verleend worden door de aangesloten hypnotherapeuten. Jaarlijks verleent de NBVH een nieuwe licentie aan haar leden, echter uitsluitend indien zij voldoen aan alle gestelde voorwaarden. Deze betreffen onder meer een erkende opleiding hypnotherapie op HBO-niveau en een opleiding Medische Basiskennis.

De beroepsvereniging stelt daarnaast ook eisen aan haar leden op het vlak van bijscholing en collegiale intervisie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, praktijkruimte, administratie en het waarborgen van de privacy van cliënten. Alleen therapeuten die aan alle eisen voldoen worden als lid toegelaten.

De NBVH kent onder meer een beroepscode, klachtenregeling en een lijst van aangesloten therapeuten. Meer informatie is te vinden op de site van de NBVH.

Kiest u voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kiest u voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau.